Őriszentpéter

Története 

A 2005-ben városi rangott kapott település első írásos említése 1280-ból való. IV. László szabadalomlevelében, mint "zalafő őrök" lakhelye, azaz "Szentpéter nevű település a Zala folyó mellett". 

Ezt írták anno...

Vasvármegye monográfiája: "Őri-Szent-Péter régi ősnemes magyar község, 221 házzal és 1105 r. kath. ev. ref. és ág. ev. lakossal. Postája helyben van, távírója Csákány. A 79Zala folyó mellett fekvő község volt hajdan az őrség főhelye. Itt van a körjegyzőség székhelye. Lakosai, kiknek egy része műszövészettel foglalkozik, takarékpénztárt is tartanak fenn. Plébániája már 1200 körül keletkezett; kath. temploma a XIV. században épült és kőfallal van körülvéve. Református egyháza a XVII. században keletkezett és temploma a mult század végén épült. Határában a rómaiak idejéből nagyobb telep volt. Van itt kisebb szövőgyár, téglagyár és szikvízgyár."

Fényes elek írta róla, hogy: "Őri-Szent-Péter, magyar falu, Vas vmegyében, 68 kath., 813 ref. lak. Kath. és ref. szentegyházak. Erdeje, legelője bőven. F. u. gr. Batthyáni Károly. s. m. Ut. p. Lövő."